Challenge Covid 19

Beste fotovrienden,

We daagden u uit met een ‘Challenge’. Volgens het woordenboek Collins is: “A challenge (is) something new and difficult which requires great effort and determination”. Het is dus iets nieuw en moeilijk, dat veel inspanning en vastberadenheid vereist. De uitdaging aannemen, daar gaat het meestal om en dus ook hier.

We vroegen u om een ongebruikelijke situatie te fotograferen, zonder veel verdere aanwijzingen. Keuzes te over dus, inclusief de presentatie van jullie resultaten in kleur of monochroom.

Een tweede thema was: “Wonen in de stad of op het platteland, een grootstedelijk gebied of een klein dorp”. Een grote verscheidenheid aan mogelijkheden dus. De resultaten getuigen er dan ook van.

In deze digitale editie krijg je een kritische kijk op het werk van andere fotografen. Je kunt veel van elkaar leren door de uitwisseling van inzichten. Dit is precies wat we willen doen in onze denktank/denkgroep ‘fotografie’. Dit jaar kwam corona roet in het eten gooien. Hopelijk zal 2021 ons meer duidelijkheid en vrijheid brengen.

De volgorde van de presentatie van de foto’s werd niet bepaald door een score, maar door het formaat, de behandelde thema’s en, voor zover mogelijk, visuele coherentie.

We hopen hiermee aan uw verwachtingen te beantwoorden. Tot 2021 voor dit en nog meer.