La FIAP

« Het jaar 1950 zal worden herinnerd als een fantastisch jaar in de geschiedenis van de fotografie »

Dit waren de openingswoorden van Dr. Maurice Van de Wijer, de geestelijke vader van de Internationale Federatie voor Fotografische Kunst (FIAP), bij de opening van het oprichtingscongres van de FIAP, dat van 17 tot 19 juni 1950 te Bern (Zwitserland) werd gehouden. Met deze woorden had Dr. Van de Vijer inderdaad gelijk; maar alvorens tot de officiële akte van de oprichting van de FIAP te kunnen overgaan, waren de stappen talrijk. Reeds in 1891 werd het idee geboren om een internationale organisatie van de fotografische beweging op te richten. 
De Internationale Fotografen Unie, die in die tijd uit een echt enthousiasme was geboren, ging ten onder in het tumult van de eerste wereldoorlog. 
Dr. Van de Vijer was een van de eersten die inzag dat fotografie internationale vriendschappelijke contacten kon bevorderen.
Als lid van de “Cercle Royal d’Etudes Photographiques et Scientifiques d’Anvers” (België) vanaf 1918, nam hij met succes deel aan talrijke internationale fotografische wedstrijden en leerde hij vele buitenlandse fotografen en leiders van fotografische verenigingen kennen. Als dokter van de Belgische nationale voetbalploeg maakte hij van zijn reizen naar het buitenland gebruik om contacten te leggen met fotografenvrienden uit de hele wereld, zoals een pelgrim dat zou doen. 
Het idee van een internationale fotografische federatie werd in zijn geest geboren; het was uiteindelijk in 1946 dat Dr. Van De Wijer het initiatief nam om, in het belang van de fotografie, een wereldorganisatie op te richten die was opgezet op de moderne basis van het samenbrengen van mensen. 
Hij nam contact op met de Zwitser Ernest Boesiger, deelde zijn idee met hem en stelde hem voor secretaris te worden van de FIAP, die eerst de Internationale « Union Internationale des Sociétés Photographiques » werd genoemd, daarna de « Conseil International de l’Art Photographique » en tenslotte de « Fédération Internationale de l’Art Photographique». 
We kunnen zeggen dat FIAP echt bestaat sinds begin 1947, met M. Van de Vijer als stichtend voorzitter en E. Boesiger als secretaris. 
De eerste landen die zich bij de FIAP aansloten waren België, Nederland, Italië, Portugal en Zwitserland. In 1947 sloten Denemarken, Finland en Hongarije zich bij hen aan. 
Vandaag zijn meer dan 90 landen toegetreden tot de FIAP (www.fiap.net).